The Best Tea from Northern Thailand

About Us

About WAWEE TEA

The Best Tea from Northern Thailand.

หมู่บ้านวาวีตั้งอยู่กลางหุบเขาในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่

ผู้ที่เข้ามาบุกเบิกและเริ่มทำชาคนแรกคือ พ่อเฒ่านุ สุนา และญาติๆ

ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีเครื่องจักรในการผลิตชาจึงนิยมขายเป็นชาสด หรือนำไปแลกกับเกลือ ซึ่งสมัยนั้นเกลือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากโดยเฉพาะตามยอดเขายอดดอย ต่อมาจึงริเริ่มผลิตใบชาอบแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่า

เมื่อเริ่มอพยพเข้ามาตั้งรกรากที่ดอยวาวี  คุณพินิจ พิทักษ์วาวี มองเห็นว่าภูมิประเทศบนดอยวาวีมีความแตกต่างของอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส ในหนึ่งวัน โดยอุณหภูมิตอนเช้า 3 องศาเซลเซียส และตอนกลางวัน 23 - 25 องศาเซลเซียส เหมาะสมหรับหรับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง และจะทำให้ได้ชาที่มีคุณภาพดี  ถ้ามีต้นชาสายพันธุ์ที่ดีก็สามารถนำมาปลูกได้ ซึ่งสมัยนั้นชาอู่หลงมีราคาแพงและคนนิยมดื่มกันมาก แต่ในประเทศไทยไม่มีชาพันธุ์นี้อยู่เลย ด้วยความที่คุณพินิจ เป็นชาวจีนยูนนาน ทำการติดต่อค้าขายกับประเทศไต้หวันอยู่บ่อยครั้ง จึงได้ลักลอบนำสายพันธุ์ชาอู่หลงมาจากประเทศไต้หวัน โดยการตัดกิ่งเป็นท่อนแล้วนำมาห่อใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ แอบลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาขยายพันธุ์ จนก่อเกิดเป็นไร่อู่หลงก้านอ่อน แปลงแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์การทำชามานานกว่า 60 ปี ของคุณพินิจ พิทักษ์วาวี รวมทั้งความต้องการอนุรักษ์ต้นชาป่าบนดอยวาวี ซึ่งในระยะหลังเริ่มมีชาวบ้านทำการตัดโค่นต้นชาทิ้งเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ จึงได้ริเริ่มทำชาผู่เอ๋อร์ตามต้นตำหรับยูนนาน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นชาป่าบนดอยวาวี

ต้นชาป่าบนดอยวาวียังถือได้ว่าเป็นต้นชาที่มีอายุเยอะมากที่สุดในประเทศไทย อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 300 – 800 ปี รสชาติของชาผู่เอ๋อร์ที่ทำออกมาจึงมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และมีลักษณะเด่นของชาตระกูลผู่เอ๋อร์เทียบเท่าหรือมากกว่าชาดังจากจีนทุกประการ ทำให้นับจากนั้นมา ชาผู่เอ๋อร์จากดอยวาวีเป็นที่ต้องการของตลาดชาประเทศจีน จนกระทั่งขยายตัวไปสู่ทวีปยุโรปในปัจจุบัน

ในฐานะคนทำชา ที่ได้รับการยกย่องจากคนทำชาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คุณพินิจ พิทักษ์วาวี รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนในการรักษาต้นชาป่า อันถือว่าเป็นสมบัติของชาติเพื่อคงไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานสืบไป

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์