The Best Tea from Northern Thailand

Best Seller

Best Seller
Recommend
Weight : 100 g
380 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Recommend
Weight : 357 g
2,500 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Recommend
Weight : 150 g
650 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Recommend
Weight : 200 g
890 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Weight : 200 g
450 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Weight : 100 g
150 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Weight : 200 g
380 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Weight : 200 g
450 Baht
หยิบใส่ตะกร้า

About WAWEE TEA

หมู่บ้านวาวีตั้งอยู่กลางหุบเขาในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อเริ่มอพยพเข้ามาตั้งรกรากที่ดอยวาวี คุณพินิจ พิทักษ์วาวี มองเห็นว่าภูมิประเทศบนดอยวาวีมีความแตกต่างของอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส ในหนึ่งวัน โดยอุณหภูมิตอนเช้า 3 องศาเซลเซียส และตอนกลางวัน 23 - 25 องศาเซลเซียส เหมาะสมหรับหรับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง และจะทำให้ได้ชาที่มีคุณภาพดี ...

The Best Tea from Northern Thailand

Recommended

Best Seller
Recommend
Weight : 100 g
380 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Recommend
Weight : 357 g
2,500 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Recommend
Weight : 150 g
650 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
Best Seller
Recommend
Weight : 200 g
890 Baht
หยิบใส่ตะกร้า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

WAWEE TEA

Wawi Subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province,
57180 Thailand
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์