The Best Tea from Northern Thailand

Best Seller

Best Seller
Recommend
Weight : 100 g
380 ~ 3500
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Recommend
Weight : 357 g
3,025 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Recommend
Weight : 150 g
650 ~ 4000
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Recommend
Weight : 200 g
890 ~ 4000
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Weight : 200 g
450 ~ 2200
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Weight : 100 g
150 ~ 1400
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Weight : 200 g
380 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Weight : 200 g
450 ~ 2200
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

About WAWEE TEA

หมู่บ้านวาวีตั้งอยู่กลางหุบเขาในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อเริ่มอพยพเข้ามาตั้งรกรากที่ดอยวาวี คุณพินิจ พิทักษ์วาวี มองเห็นว่าภูมิประเทศบนดอยวาวีมีความแตกต่างของอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส ในหนึ่งวัน โดยอุณหภูมิตอนเช้า 3 องศาเซลเซียส และตอนกลางวัน 23 - 25 องศาเซลเซียส เหมาะสมหรับหรับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง และจะทำให้ได้ชาที่มีคุณภาพดี ...

The Best Tea from Northern Thailand

Recommended

Best Seller
Recommend
Weight : 100 g
380 ~ 3500
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Recommend
Weight : 357 g
3,025 Baht
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Recommend
Weight : 150 g
650 ~ 4000
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
Best Seller
Recommend
Weight : 200 g
890 ~ 4000
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

WWT Wawee Tea : The Best Tea from Northern Thailand

How to Brew Great Cup of Tea!

Our Blogs

WAWEE TEA

Wawi Subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province,
57180 Thailand
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์