The Best Tea from Northern Thailand
  • หน้าแรก

  • Blog

  • Memories of Shuang Jiang ตอน ความสำคัญของแหล่งน้ำในไร่ชา

Memories of Shuang Jiang ตอน ความสำคัญของแหล่งน้ำในไร่ชา

  • หน้าแรก

  • Blog

  • Memories of Shuang Jiang ตอน ความสำคัญของแหล่งน้ำในไร่ชา

Memories of Shuang Jiang ตอน ความสำคัญของแหล่งน้ำในไร่ชา

"น้ำ"นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในไร่ชา อีกความสำคัญหนึ่งทีพลาดไม่ได้ในการเพาะปลูกใบชาเลยคือการต้องเสาะหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมต่อจากภูมิประเทศที่อำนวย หลังจากสำรวจแหล่งพื้นที่ปลูกชาจนลงตัวที่บนเขาที่เมืองซวงเจียงแล้ว 

"พังโก"ได้จัดการสืบเสาะหาแหล่งต้นน้ำอยู่หลายแหล่ง กระทั่งสรุปได้ต้นน้ำแหล่งหนึ่งบนเขาที่ห่างไกลไปอีกกว่า 3 กิโลเมตร ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นต้นน้ำจริงจากยอดเขาในเขตป่าสงวนของรัฐบาล ในภาคเกษตรกรรมและชาวบ้าน จึงไม่มีทางทำกิจการใด ๆ อันเกรงว่าจะมีเคมีปนเปื้อนเหนือไปกว่านั้นอีกในอนาคต ..หลังจากสรุปต้นน้ำหัวใจหลักแล้ว ถัดมาก็คือการวางแปลนลำเลียงส่งน้ำจากต้นน้ำผ่านทางท่อขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน แม้นไม่มีพื้นฐานจากการเป็นเป็นวิศวะกรออกแบบสายทางลำเลียง

ทว่า"พังโก"  สามารถจัดการเส้นทางการส่งลำเลียงน้ำที่ไกลกว่า 3 กิโลเมตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ด้วยหลักการง่าย ๆ ของน้ำ คือย่อมไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำ และจากท่อใหญ่ไหลผ่านกระจายลำเลียงแตกแขนงไปยังท่อเล็ก กระทั่งวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลที่แลเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้ายามแล้งด้วยการขุดสระกักเก็บน้ำลดหลั่นจากไหล่เขาเป็นอันดับขั้นกว่า 7 สระ "พังโก"เล่าว่า ถ้าหากเขาขยายวางระบบแทงค์บนไร่กับระบบระบายน้ำปิดเปิดตามเวลาขึ้นเพิ่มอีก จากต้นน้ำเพียงแหล่งเดียวนี้จะยังคงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในรองรับพื้นที่ไร่ชาได้มากขึ้นกว่าอีกเท่าตัวเลยทีเดียว.. 

 1075
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์